Gratis verzenden boven de 75 euro 14 dagen retourrecht 24/7 Klanten service

Privacy Policy

Introductie
Bellamy Gallery B.V. ("Bellamy") zorgt ervoor dat jouw gegevens beschermd zijnwanneer je onze diensten gebruikt. Daarom hebben we eenbeleid waarin staat hoe je persoonlijke gegevens wordenverwerkt en beschermd. Veranderingen in dit gegevensbeleidvind je op onze website.

Dit privacybeleid betreft alleen Bellamy-klanten en gebruikersvan onze online diensten.

Wie is er verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens?

Bellamy is de verantwoordelijke partij voor je persoonlijke gegevens en is daarom verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder de Wet beschermingpersoonsgegevens.

Waar worden je persoonlijke gegevens opgeslagen?

Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen en bijgehoudenbinnen de Europese Economische Ruimte (”EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan of verwerkt worden in een land buiten het EER-gebied. Een dergelijke overdrachtvan je persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten.

Welke persoonlijke gegevens worden door ons verzameld?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die je aan onsverstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst, contact met onze klantenservice opneemt of deelneemt aanwedstrijden. Persoonlijke gegevens, die je aan ons verstrekt, kunnen je contactgegevens, geboortedatum en betalingsgegevens bevatten. Daarnaast kunnen we bepaaldepersoonlijke gegevens van externe bronnen verzamelen, zoalskredietgegevens en adreswijzigingen.

Hoe gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om:

• Je persoonlijke account bij Bellamy te creëren en te beheren
• Je bestellingen en retouren via onze online diensten teverwerken
• SMS-meldingen over de bezorgstatus te versturen
• Contact op te nemen in geval van problemen met de bezorging van je artikelen
• Je vragen te beantwoorden en je te informeren over nieuween/of gewijzigde diensten
• Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven en catalogi teversturen
• Contact op te nemen met winnaars van online wedstrijden
• Je account te beheren door kredietcontroles uit te voeren
• Analyses te maken om je relevante aanbiedingen en informatie te kunnen bieden
• Om er zeker van te zijn dat je de wettelijke leeftijd hebt die aan online shoppen verbonden is
• Je enquêtes te kunnen sturen waarmee je de mogelijkheidkrijgt om onze aanbiedingen en diensten te beïnvloeden
• De systemen waarmee de diensten worden geleverd te testenen te verbeteren
• Misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten tevoorkomen
• De Club-punten te berekenen waar je als Club Member rechtop hebt
• Je in onze winkels WiFi te kunnen aanbieden

We slaan je gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang als we bij de wet verplicht zijn. Daarna worden je persoonlijke gegevensverwijderd.

Wat zijn je rechten?
Je hebt op elk moment het recht om informatie op te vragenover de persoonlijke gegevens die we voor jou bewaren(gratis één keer per jaar). Mochten de gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, kun je ons vragen de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijkevastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekkingtot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijnom dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaandeschulden. Je kunt je toestemming voor het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken. Indien je het niet eens bent met de uitkomst van de kredietcontrole (op basis van naam, adres, geboortedatum), dan kun je je standpunt hierover met ons delen.

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Je persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt binnen de Bellamy Groep. We zullen je gegevens nooit doorsturen/verkopen/ruilen aan/met derdenvoor marketingdoeleinden buiten de Bellamy Groep.  Gegevensdie worden doorgestuurd aan derde partijen worden alleengebruikt om de hierboven genoemde diensten te leveren, bijvoorbeeld verzendpartners in verband met verzendingen, mediabedrijven voor het verspreiden van de nieuwsbrief en kredietinformatie- of incassobureaus in verband met kredietcontroles, identiteitscontroles en incasso’s.

Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?
We hebben zowel technische als organisatorische maatregelengetroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren onzeveiligheidsmaatregelen continu in geval van technologischevooruitgang en ontwikkelingen. Om creditcardbetalingen bijons zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatiedoor een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat je creditcardgegevens niet door externe partijen gezien kunnenworden. Voor creditcardbetalingen werken we samen met eengeautoriseerde betalingspartner die ons direct bij de bank laatcontroleren of de creditcard geldig is voor aankopen. Onzebetalingspartner verwerkt je creditcardgegevens op de juistewijze zoals vastgelegd in de internationaleveiligheidsstandaard PCI DSS, ontwikkeld door creditcardorganisaties VISA, MasterCard, Diners, American Express en JCB. Dit betekent dat je creditcardgegevensvolgens de hoogste veiligheidsstandaard verwerkt worden. Als je met een creditcard betaalt, behouden we ons het rechtvoor een identiteitscontrole uit te voeren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgendebezoeken aan de website wordt opgehaald. Bellamy maaktgebruik van cookies om je bezoek aan onze website leuker en eenvoudiger te maken. We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om informatie door tegeven aan derden.

Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijkecookies (sessiecookies). Permanente cookies worden voormaximaal 12 maanden als een bestand op je computer of mobiele toestel opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijkopgeslagen en worden verwijderd zodra je je browser sluit. We gebruiken permanente cookies als je de optie “Onthoudmijn gegevens” kiest bij het inloggen. We gebruikensessiecookies als je gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of je bent ingelogd of een artikel in je shoppingbag hebt geplaatst.

Je kunt cookies eenvoudig via je browser van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in je browser. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of je kunt aangeven dat je eenmelding krijgt telkens wanneer er een nieuw cookie naar je computer of mobiele toestel wordt gestuurd. Bedenk wel datals je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, je niet allefuncties op de website kunt gebruiken.

Cookies van derde partijen
We maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics en Coremetrics. Het gaat hier om zowel permanenteals tijdelijke cookies (sessiecookies). De permanente cookies van derden worden maximaal 24 maanden op je computer of mobiele toestel opgeslagen.

Links
Op de site van Bellamy kunnen links staan naar anderewebsites waar wij geen toezicht op houden. We accepterengeen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de inhoud van deze websites, maar we bieden deze links om het gemakkelijker te maken vooronze bezoekers om meer informatie over bepaaldeonderwerpen te vinden.

Beheerder van persoonsgegevens
Bellamy Gallary B.V.
Cesar Francklaan 39
2102 EB Heemstede

Privacy Policy

Subscribe to our Newsletter

Hear the latest and greatest of what Bellamy has to offer you; dear websurfer

Producten

Maatadvies

Ons maatadvies is:
...
Open de Maattabel

Dit platform maakt gebruik van cookies. lees meer